Pääkuva Nappi oppipeliin
Facebook Instagram Twitter YouTube Blogger Tilaa uutiskirje

Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistetty tukemaan Satakunnan vahvaa ruokaketjua

01.10.2021

Satakunta on perinteisesti ollut alkutuotannon edelläkävijä kasvinviljelyn kehittämisessä Suomessa. Alueelle on keskittynyt useita oman toimialansa kärkiyrityksiä jalostamaan paikallisista raaka-aineista erilaisia elintarvikkeita, joita myydään kaikkialla Suomessa tutuilla tuotemerkeillä. Ilmastonmuutos tuo kuitenkin jatkossa isoja haasteita myös suomalaiselle maanviljelylle eli elämme nyt aikoja, jolloin on aloitettava reagointi tulevien vuosien yhä syveneviin haasteisiin ja tuotava viljelijöiden käyttöön yhä nopeammin tutkimustietoon pohjautuvia käytännön teknologioita ja toimintatapoja.

Näihin tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi Pyhäjärvi-instituutti ja joukko satakuntalaista kuntia sekä yrityksiä päättivät perustaa Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on kehittää alkutuotantoa ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan. Tiivistettynä kasvu- ja vastuullisuusohjelman kolme päällimmäisintä teemaa ja kokonaisuutta ovat maan kasvukunto ja sen parantaminen, kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja hiilensidonta sekä ruoantuotannon aiheuttaman vesistöjen ravinnekuorman pienentäminen.

Muuttuvassa ilmastossa ohjelman teemojen ja tavoitteiden merkitys tulee korostumaan. Esimerkiksi roudattoman ajan lyhentyminen tai kokonaan roudattomat talvet asettavat suuria haasteita ravinne- ja kiintoainekuormituksen hallinnalle. Aikaisemmat toimet eivät ole riittäviä nykyisessä saatikka tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. Maatalous tulevaisuudessa ei ole pelkkää selviämistä ja sopeutumista, vaan maanviljely voi olla osa ratkaisua ehkäistäessä ilmastonmuutosta.

Uuden kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla saadaan leveämmät hartiat tehdä yhä syvempää kehittämistyötä ilmastokestävän ruokaketjun kehittämiseksi. Mukana olevilla alueen isoimmilla elintarvikeyrityksillä on kaikilla laaja joukko sopimustuottajia (mm. siipikarja, avomaan kasvikset, sokerijuurikas, muu kotieläintuotanto), jolloin kehittämistyöhön saadaan pitkäjänteisyyttä ja uusien innovaatioiden käyttöönotolla on myös tehokkaampi vaikuttavuus. Ohjelman tavoitteena on edistää faktapohjaiseen tutkimustietoon pohjautuvien käytännön sovelluksien käyttöönottoa laajasti koko läntisessä Suomessa.

Pyhäjärvi-instituutilla on jo meneillään muutamia hankkeita, joiden avulla voidaan kuvata, mitä käytännössä ohjelmassa voidaan tehdä ja miten. Bioeväät ja PeltoAI -hankepari keskittyy maan kasvukunnon parantamiseen, sen tutkimiseen ja seurantaan. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa. Hankkeessa pilotoidaan maan kasvukuntoa edistäviä toimia kahdeksan yhteistyöviljelijän pelloilla. Käytännön toimista esimerkkinä mainittakoon täsmärakennekalkitus, maanparannuskuitujen käyttö, pellon vesitalouden kehittäminen ja biologismekaaninen syväkuohkeutus. Hankkeissa tutkitaan ja kehitetään saman aikaisesti käytännön kokeiden kanssa digitaalisia seurantamenetelmiä ja mm. koneoppimista.

Green future of Satakunta-hankkeessa on niputettu yhden hankehallinnon alle neljä erillistä kehittämiskohdetta. Yhdessä Apetitin kanssa hankkeessa edistetään kotimaisen kukkakaalin viljelyä teollisuutta varten. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lajikekokeita sekä korjuu- ja toimitusketjun suunnittelua alkaen sopivien korjuu- ja jalostuskoneiden kartoituksesta. Saman kumppanin kanssa hankkeessa kehitetään palkokasvien viljelyä ja jalostusta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ruutu- ja peltomittakaavan kokeita uusilla palkokasveilla. Räpin koetilalla on pilotoitu ruuduissa ja yhdellä lohkolla esimerkiksi kikhernettä. Mäkitalon Maistuvat Oy:n ja Novarbon kanssa hankkeessa kehitetään vertikaaliviljelyä ja Yrttipajan kanssa yrttiviljelyä.

Lisäksi käynnissä on Kasteluvesi-hanke, jossa sanan mukaisesti kehitetään ja edistetään vesitalouden hallintaa ja kastelua käytännön pilotoinneilla ja tiedotuksella. Tuleva -hankkeessa lisätään alkutuottajien tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja keinoista vähentää siitä aiheutuvia haittoja.

Paljon siis on jo kehittämistyötä käynnissä ja uuden ohjelman avulla meillä on entistä parempi mahdollisuus syvempään ja vaikuttavampaan kehittämistyöhön alueen elintarvikearvoketjujen toimijoiden kanssa.

Sauli Jaakkola
kehittämispäällikkö
Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman koordinaattori
Pyhäjärvi-instituutti